Nieuws

Fanfare is ook cultuur

Staatsecretaris Gunay Uslu (D66) van Cultuur en Media is naar eigen zeggen 'geen politieke tijger'. Het binnenhof in Den Haag voelt voor haar nog onwennig. Maar over de portefouille is ze duidelijk en lovend. 'Voor iets anders had ik het niet gedaan'. Ik doe het voor Cultuur en Media, niet voor mijn politieke ambitie. Die is er niet, wel een hart voor onze Cultuur en de Media.


Daar waar onze staatsecretaris lovend is over de portefoullie is Stichting Cron en partners aan de slag gegaan met het op de kaart zetten en erkennning krijgen voor onze blaasmuziek en in het bijzonder 'De Fanfare'. 

Een fanfareorkest bestaat uit koperinstrumenten: trompetten, trombones, hoorns, baritons/euphoniums, bassen, bugels, saxofoons en slagwerk. De meeste orkesten zijn een vereniging of een onderdeel daarvan en een aantal handelt in stichtingsverband. De muzikanten betalen lidmaatschap en hebben veelal een instrument in bruikleen van de vereniging. De kleding varieert van heuse uniformen of clubshirts tot zwarte kleding, maar geeft altijd een eenheid weer. Enkel de dirigent heeft vaak een andere outfit.

De fanfareorkesten spelen zoveel mogelijk repertoire dat speciaal voor fanfare is geschreven. De orkesten repeteren wekelijks onder leiding van gediplomeerde dirigenten. Buiten de repetities om zijn er activiteiten zoals studiedagen, al dan niet met gastdirigenten. Voor de professionele begeleiding van de orkesten worden dirigenten en docenten ingezet met een conservatoriumopleiding (op Hbo-niveau, Bachelor en Master). Naast de burgerverenigingen zijn ook militaire fanfareorkesten actief met eigen tradities en uniformen.

Gedurende het hele jaar worden uitvoeringen gegeven, met een piek van de activiteiten in het voor- en najaar. De orkesten kunnen lopend optreden, maar veel vaker wordt het fanfareorkest zittend gezien. Tijdens feestdagen zoals Koningsdag en dorpsfeesten is het fanfareorkest ter opluistering steevast aanwezig. Dit geldt ook voor de kerst- en paasvieringen bij alle soorten kerkgenootschappen.

Verdeeld over het jaar zijn er verschillende concoursen en festivals voor fanfareorkesten. De concoursen en kampioenschappen kunnen helpen het niveau van de orkesten te verbeteren. De KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie) heeft hiertoe een reglement opgesteld. Naast dit prestatiegerichte element zijn de concoursen en kampioenschappen ook belangrijk voor de contacten en verbinding van muzikanten onderling.

Een heel groot deel van de Nederlandse fanfareorkesten doet echter niet mee aan wedstrijden. Deze orkesten zoeken de contacten en verbinding in de voorbereiding op en deelname aan concerten of projecten in de gemeenschap.

Resume; Fanfare is ook cultuur!

Op vrijdag 27 mei 2022 aanstaande wordt op de eerste dag van de Fanfare Repertoire en Netwerkdagen eindelijk het document van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) ondertekend, waarmee het Fanfareorkest officieel is bijgeschreven op de Lijst Inventaris Immaterieel Erfgoed.
Erkenning voor de Fanfare!


Terug